Profil spoločnosti Šidlo s.r.o.

Firma ŠIDLO s.r.o. vznikla v roku 1998, no celý tím na čele s majiteľom pracuje v oblasti chladiacej, mraziacej a obchodnej techniky od roku 1991.

Cieľom našej firmy je ponúknuť zákazníkovi komplexné služby pri zriaďovaní nových, príp. rekonštrukciu starších obchodných prevádzok. Ponúkame poradenstvo, návrh, projekciu, dodávku, montáž, údržbu a servis chladiarenských, mraziarenských a obchodných zariadení.

Od roku 2008 sme držiteľmi certifikátu ISO 9001:2000.
Našimi nosnými dodávateľmi chladiarenských a mraziarenských zariadení je nemecká firma KMW GmbH, Limburg (prístenné a obslužné chladiace a mraziace vitríny).

Rakúska firma AHT Cooling Systems GmbH je našim dodávateľom chladiacich a mraziacich boxov. Obidve uvedené spoločnosti sú držiteľmi certifikátov ISO 9001 a firma AHT aj  ISO 14001.

Pre zabezpečenie regálových systémov a pokladničných boxov spolupracujeme s českou firmou ITAB Shop Concept CZ a.s.

Pri spracovaní jednotlivých ponúk sa v maximálnej miere snažíme zohľadniť potreby zákazníka, či už z hľadiska technickej vhodnosti zariadenia, energetickej náročnosti, ako aj finančného zaťaženia.

Dôkazom toho je množstvo úspešných realizácií. Medzi našich zákazníkov patria napr. CBA Slovakia s.r.o.CBA VEREX a.s. Liptovský MikulášPT Univerzal Piešťany, LIDL Slovenská republika, v.o.s., LIDL Česká republika v.o.s., MAKRO , Česká republika, regálové systémy a pokladničné boxy -  Kaufland Slovenská republika, v.o.s., TESCO Stores a.s.