Naši zákazníci

Pri spracovaní jednotlivých ponúk sa v maximálnej miere snažíme zohľadniť potreby zákazníka, či už z hľadiska technickej vhodnosti zariadenia, energetickej náročnosti, ako aj finančného zaťaženia.

Dôkazom toho je množstvo úspešných realizácií. Medzi našich zákazníkov patria napr. CBA Slovakia s.r.o.,  CBA VEREX a.s. Liptovský Mikuláš,  PT Univerzal Piešťany, LIDL Slovenská republika, v.o.s., LIDL Česká republika v.o.s., MAKRO , Česká republika, regálové systémy a pokladničné boxy -  Kaufland Slovenská republika, v.o.s., TESCO Stores a.s.
 • Mraziacia miestnosť

  Mraziacia miestnosť

 • Chladiace regály

  Chladiace regály

 • Police chladiacich regálov

  Police chladiacich regálov

 • Pokladničné boxy

  Pokladničné boxy

 • Regály

  Regály

 • Mraziace zariadenie

  Mraziace zariadenie

 • Mraziaci box

  Mraziaci box

 • Inštalácie v nákupnom centre

  Inštalácie v nákupnom centre

 • Pokladňa

  Pokladňa

 • Regály pečiva

  Regály pečiva

 • Mraziace boxy

  Mraziace boxy

 • Pokladňa

  Pokladňa